Verzekeren is meer dan een polis

Is het niet een noodzakelijk kwaad? Ja, als je het goed bekijkt wel. Er zijn nu eenmaal risico's die je zelf niet kunt lopen. Om tot een goed advies te komen moet je dus verder kijken dan een polis alleen. Wij bespreken alle facetten die een rol spelen bij het bepalen van de mate van het risico. En dan blijkt dat het vaak anders kan! Is uw interesse gewekt? Neem contact met ons op telefoonnummer 06-45259205.

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Als gevolg van de Wet Verbetering Poortwachter is een werkgever verplicht een actief re-integratiebeleid te voeren. Civerz vind dat die dienstverlening een uitgebreide ondersteuning moet geven bij de re-integratie van zieke werknemers. Alles gericht op duurzame inzetbaarheid van personeel. De werkgever en de werknemer kunnen bij ons informatie en advies krijgen over onderwerpen die verband houden met re-integratie. Wij werken nauw samen met verzuimdienstverleners door wie u zich kunt laten ondersteunen bij de uitvoering van de Wet Poortwachter. Indien een in het plan genoemde re-integratieactiviteit een wezenlijke bijdrage levert aan het beperken van de verzuimduur kan een vergoeding worden toegekend als tegemoetkoming in de kosten.

Bedrijfscontinuïteit

Het door Civerz/JFC ontwikkelde BedrijfsPakket is voor het midden- en kleinbedrijf. Bedrijven kunnen hiermee in één keer alle noodzakelijke risico's afdekken op het gebied van Aansprakelijkheid, Verzuim, WIA, Zorg, Arbeidsongeschiktheid, Gebouwen, Inventaris en Bedrijfsschade. Dit alles om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De ondernemer bepaalt zelf de samenstelling van het BedrijfsPakket. Het pakket heeft voor elk bedrijfsrisico een passende oplossing.

Cybercrime

Cyber en Data Risks 100% veilig bestaat niet. Wij verzekeren uw data, systeeminbraak en digitale aansprakelijkheid, diefstal van privacygevoelige gegevens, hacking, afpersing en cyberaanvallen.

Risicoscan

Onze risicoscan geeft een goed beeld van de huidige risicosituatie in je organisatie. Met behulp van een vragenlijst inventariseren we hoe de verzekeringsportefeuille is opgebouwd. Dit onderzoek leidt tot een adviesplan. De resultaten uit dit plan vormen een goede basis voor mogelijke besparingen en efficiencymogelijkheden.

Salarisverwerking en CAO check

Voor werkgevers staat een salarisstrook gelijk aan een arbeidsintensieve, administratieve taak. Iets dat er nou eenmaal bij hoort, net als de uitbetaling. Maar voor medewerkers is het veel meer dan dat. Het is een beloning. Een essentieel blijk van waardering. En bovendien ook pure noodzaak, want het huishoudboekje is vaak afgestemd op het tijdig en correct ontvangen van salaris.

Regres

"Het kan u zomaar overkomen": uitval van een werknemer door schuld van een ander. Bijvoorbeeld wanneer uw werknemer arbeidsongeschikt raakt door een ongeval. Voor u blijven de loonkosten gewoon doorlopen. Gelukkig kunt u deze loonschade verhalen op de aansprakelijke partij. Maar welke schade kunt u wel en niet verhalen? Hierbij een kort overzicht van uw mogelijkheden. • Dader is aansprakelijk • Verhalen van kosten de moeite waard • Ook re-integratiekosten worden vergoed. Wij zijn gespecialiseerd in regres en kunnen u ondersteunen bij het verhaal van regres.

Laatste nieuws

doorciverz aug 9, 2019

Cao’s ABU en NBBU geharmoniseerd

ABU en NBBU hebben vanaf 30 december 2019 nieuwe en volledig geharmoniseerde cao’s voor alle 850.000 uitzendkrachten in Nederland. De ABU bere

doorciverz aug 8, 2019

Er blijft 100 miljoen aan ongebruikte zorgtoeslag liggen

Zorgtoeslagen worden nog altijd massaal niet aangevraagd. Veel mensen weten niet dat ze er recht op hebben. Daardoor blijft 100 miljoen euro lig

doorciverz jul 6, 2018

Minder kosten bij ontslag na ziekte

Minder kosten bij ontslag na ziekte Werkgevers worden vanaf 2020 gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ont