Verzekeren is meer dan een polis

Is het niet een noodzakelijk kwaad? Ja, als je het goed bekijkt wel. Er zijn nu eenmaal risico's die je zelf niet kunt lopen. Om tot een goed advies te komen moet je dus verder kijken dan een polis alleen. Wij bespreken alle facetten die een rol spelen bij het bepalen van de mate van het risico. En dan blijkt dat het vaak anders kan! Is uw interesse gewekt? De website is nog niet helemaal klaar, maar bel anders met Johan Foekens. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-45259205.

Duurzame Inzetbaarheid

Als gevolg van de Wet Verbetering Poortwachter is een werkgever verplicht een actief re-integratiebeleid te voeren. Civerz vind dat die dienstverlening een uitgebreide ondersteuning moet geven bij de re-integratie van zieke werknemers. Alles gericht op duurzame inzetbaarheid van personeel. De werkgever en de werknemer kunnen bij ons informatie en advies krijgen over onderwerpen die verband houden met re-integratie. Ook kunnen zij zich laten ondersteunen bij de uitvoering van het Plan van Aanpak. Indien een in het plan genoemde re-integratieactiviteit een wezenlijke bijdrage levert aan het beperken van de verzuimduur kan een vergoeding worden toegekend als tegemoetkoming in de kosten.

Bedrijfscontinuïteit

Het Civerz/JFC BedrijfsPakket is ontwikkeld voor het midden- en kleinbedrijf. Bedrijven kunnen hiermee in één keer alle noodzakelijke risico's kan afdekken op het gebied van Aansprakelijkheid, Verzuim, WIA, Zorg en Arbeidsongeschiktheid. Dit alles om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. De ondernemer bepaalt zelf de samenstelling van het BedrijfsPakket. Het JFC/Civerz BedrijfsPakket heeft voor elk bedrijfsrisico een passende verzekering. Daarnaast kunnen naast personele verzekeringen alle andere schadeverzekeringen zoals opstal-, inventaris-, reis- en autoverzekeringen worden opgenomen in het BedrijfsPakket

Cybercrime

Cyber en Data Risks 100% veilig bestaat niet. Wij verzekeren uw data, systeeminbraak en digitale aansprakelijkheid, diefstal van privacygevoelige gegevens, hacking, afpersing en cyberaanvallen.

Risicoscan

Onze risicoscan geeft een goed beeld van de huidige risicosituatie in je organisatie. Met behulp van een vragenlijst inventariseren we hoe de verzekeringsportefeuille is opgebouwd. Dit onderzoek leidt tot een adviesplan. De resultaten uit dit plan kan Civerz/JFC in jouw organisatie implementeren of vormen een goede basis om in gesprek te gaan met je huidige aanbieders

Salarisverwerking en CAO check

Voor werkgevers staat een salarisstrook gelijk aan een arbeidsintensieve, administratieve taak. Iets dat er nou eenmaal bij hoort, net als de uitbetaling. Maar voor medewerkers is het veel meer dan dat. Het is een beloning. Een essentieel blijk van waardering. En bovendien ook pure noodzaak, want het huishoudboekje is vaak afgestemd op het tijdig en correct ontvangen van salaris.

Regres

Het kan u zomaar overkomen: uitval van een werknemer door schuld van een ander. Bijvoorbeeld wanneer uw werknemer arbeidsongeschikt raakt door een ongeval. Voor u blijven de loonkosten gewoon doorlopen. Gelukkig kunt u deze loonschade verhalen op de aansprakelijke partij. Maar welke schade kunt u wel en niet verhalen? Hierbij een kort overzicht van uw mogelijkheden. • Dader is aansprakelijk • Verhalen van kosten de moeite waard • Ook re-integratiekosten worden vergoed. Wij zijn gespecialiseerd in regres en kunnen u ondersteunen bij het verhaal van regres.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met ons!

What our clients say

Read what our customers are saying:

Laatste nieuws

Cyber en Data Risks 100% veilig bestaat niet. Wij verzekeren uw data, systeeminbraak en digitale aansprakelijkheid, diefstal van privacygevoelige gegevens, hacking, afpersing en cyberaanvallen.